สถานีโทรมาตร

 • ข้อมูลสถานีโทรมาตร

  • รหัสสถานีTKh.108
  • ชื่อสถานีวัดศรีธรรมราช
  • ที่ตั้งบ.พอกใหญ่สามัคคี ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
  • พิกัด N103.9790
  • พิกัด E17.3218
  • ตรวจวัดระดับน้ำและน้ำฝนอัตโนมัติ
  • Zero Gauge150.00

 • ข้อมูลเชิงปริมาณของน้ำฝนหรือระดับน้ำ

  ข้อมูลล่าสุด

  • วันที่10/12/2561
  • เวลา21:00 น.

  ปริมาณน้ำฝน (มม.)

  • ปัจจุบัน (15 นาทีล่าสุด)0.00
  • 7:00 น. - ปัจจุบัน0.00
  • เมื่อวานนี้ 7.00 น.- 7.00 น.0.00

  ระดับน้ำ เมตร (รทก.)

  • ปัจจุบัน153.32
  • ต่ำสุดวันนี้153.32
  • สูงสุดวันนี้153.32

  ระดับเตือนภัย เมตร (รทก.)

  • เฝ้าระวัง156.50
  • วิกฤติ157.50